Dag: 30 september 2020

En toen?

Opening van de Kinderboekenweek in groep 5a van De Parkiet. De digitale nationale opening liep in de soep. De lifestream was overbelast. Groep 5 van De Parkiet heeft toen maar zelf voor de opening gezorgd: zingen en dansen op “En toen?” van Kinderen voor Kinderen, voorlezen uit Wolfje van Claudia Jong en een gesprek over het thema. Morgen bezoekt Claudia Jong de klas.