Tag: groep 5

Een les van het Poëziepaleis

Uit het tijdschrift Praxis haalde ik voor de kinderen van groep 5 van De Parkiet een les van het Poëziepaleis. Vrij vertaald kwam de les hier op neer: de kinderen maken een impressionistisch gedicht door eerst vijf minuten in stilte, met al hun zintuigen op scherp, over het schoolplein te lopen, om vervolgens, terug in de klas, hun impressies op poëtische wijze op te schrijven. Dit zijn twee van de resultaten.

Week 46 in groep 5 van De Parkiet

Om cijfers te verzamelen voor het eerste rapport heb ik de laatste tijd veel toetsen gegeven. De kinderen noemen me nu het Toetsenmannetje.

Vanmiddag boog groep 5 zich over de natuurtoets “De aarde is uniek”. Wie na het maken van de toets tijd over had kon een tekening maken van een fantasiedier dat zich heeft aangepast aan zijn leefomgeving.

Bij rekenen maakten de kinderen deze week verhaaltjessommen (zie bijlage). Heel moeilijk vinden ze dat! Ik hamer er altijd op dat ze hun oefenschrift moeten gebruiken. Alles wat je opschrijft hoef je niet meer te onthouden en opschrijven helpt bij het ordenen van je gedachten. Het kost me veel moeite hen daarvan te overtuigen.

Bij spelling draaide het vanochtend om de ge-, be- en ver- woorden.

Vanmiddag hebben we met taal woordtrappen gemaakt.

Dinsdag hebben we de feestdis voor het herfstfeest van de Boze Heks afgemaakt.(Zie bijlage.) Voor het stempelen met onze zelggesneden aardappelstempels gebruikten we ecoline. Zoals u waarschijnlijk gemerkt hebt was je dat niet één twee drie van jehanden. De kinderen en ik hebben ons best gedaan onze kleren schoon te houden. We hopen dat we daarin geslaagd zijn.

Ons onderzoek naar de kleding van de Sint leverde mooie tekeningen op.

Dit jaar maken de kinderen voor het eerst Sinterklaasurprises voor elkaar. Waarschijnlijk gaan ze morgen bij meester Ruben al lootjes trekken.