Tag: Centrale Bibliotheek

Centrale Bibliotheek, Den Haag

Het is deze dagen druk in de Centrale Bibliotheek. Op de begane grond kun je de krant lezen, met je mobiel spelen of een beetje kletsen. Er komen voornamelijk mannen. Ze praten over werk, sport en politiek. Vanmiddag werd verschillende keren aangekondigd dat het sluitingsuur naderde: “Dames en heren de bibliotheek sluit over 25 minuten…Dames en heren over 10 minuten gaan we sluiten”, niemand gaf een sjoege. Pas toen een medewerker om 5 uur naar de mannen en de enkele vrouw aan de leestafels toekwam met de mededeling dat ze echt gingen sluiten, stonden alle mensen die hun tijd doden in de biblbliotheek schoorvoetend op. Ik hoorde “Je moet toch wat” en “Weet je waar je nog gewoon een kopje koffie kan drinken? In dat nieuwe overdekte winkelcentrum op Kijkduin”.