Tag: beuk

Beuk in Landgoed Meer en Bos

Ter plekke getekend met viltstift in Meer en Bos. Veel mensen laten daar hun hond uit. De gesprekken die de hondenuitlaters met elkaar voerden klonken heel luid. Misschien kwam dat omdat er nog geen blaadjes aan de bomen zitten.