Dag: 27 februari 2023

Gouda Waterstad750

Tijdens het festival Gouda Waterstad750 afgelopen zomer, heb ik het binnenvaartschip Jacoba nagetekend. Toen ik klaar was, heb ik de tekening aan de eigenaren van het schip gegeven. Vandaag stuurden ze me een foto, waarop ik kan zien hoe mijn werk er ingelijst en wel bijhangt. Zo’n lijst geeft een tekening extra cachet.

Heilige Geesthofje, Naaldwijk

Ondanks het zonnige weer had ik het weer vinnig koud. De mevrouw die op mijn tekening een luik aan het zemen is, zei dat ik op een bankje in de zon had moeten gaan zitten. Gelukkig kreeg ik koffie van haar. Ze vertelde dat het niet gelijk opvalt, maar dat elk huisje weer anders is, alsof de metselaars indertijd maar wat deden.

De oorsprong van het hofje gaat terug tot 1496 toen Heer Hendrik van Naaldwijk gelden naliet aan de Heilige Geest (het kerkelijk-, en na de reformatie burgerlijk armenbestuur) met als doel de ondersteuning van vijf arme mannen. Daartoe werden op het erf van de pastorie vijf kleine huisjes gebouwd.

In 1627 werd door Prins Frederik Hendrik een stichtingsakte afgegeven voor een uitbreiding bestaande uit vijf huisjes voor oude mannen, tien voor oude vrouwen, een ziekenzaal en een kapel. In 1957 kwam het bestuur van het hofje in handen van de gemeente Naaldwijk. Bij de restauratie van 1962 werden de woningen vergroot door samenvoeging van twee huisjes. De ziekenzaal was toen al tot woning ingericht.