Maand: december 2020

Een les van het Poëziepaleis

Uit het tijdschrift Praxis haalde ik voor de kinderen van groep 5 van De Parkiet een les van het Poëziepaleis. Vrij vertaald kwam de les hier op neer: de kinderen maken een impressionistisch gedicht door eerst vijf minuten in stilte, met al hun zintuigen op scherp, over het schoolplein te lopen, om vervolgens, terug in de klas, hun impressies op poëtische wijze op te schrijven. Dit zijn twee van de resultaten.