Dag: 17 maart 2018

Ma vie courgette

Dinsdag met groep 5 naar de film Ma vie de Courgette geweest in het Filmhuis. Na de film, in de verkeersdrukte op Het Spui, waar ik met de kinderen en een paar hulpmoeders op weg was naar de halte van bus 24, greep een bejaarde vrouw me bij de arm. Ze vroeg me waar de halte van tram 1 was. Ik wees in de verte naar haar halte, vlak naast de halte van bus 24. De vrouw liet mijn arm niet los, maar liep met ons mee. Even later pakte ze mijn hand vast. Het was een bijzondere optocht: de meester hand in hand met een bejaarde vrouw voorop, met achter hen achtentwintig kinderen en drie moeders. Op de Grote Markt posteerde ik me met de bejaarde vrouw op het fietspad om de stroom fietsers tegen te houden, zodat de kinderen veilig konden oversteken. Een meisje uit mijn klas vond het een schattig gezicht. De bejaarde vrouw merkte op dat ik natuurlijk ook goed op de kinderen moest letten. Toen we veilig de halte hadden bereikt ging de vrouw zitten in het hokje. Ze zwaaiden naar ons, terwijl wij onze weg vervolgden.